Stowarzyszenie OPTA - Konferencja IAGR 2024

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Przejdź do treści
Stowarzyszenie OPTA działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy, związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.
Jesteśmy organizacją pozarządową, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, trenerów, szkoleniowców, konsultantów.
Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspieramy odbiorców naszych działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania.
Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać. W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka.
W naszej ofercie mamy wiele projektów, z których korzystać mogą mieszkańcy Warszawy. Prowadzimy nieodpłatne warsztaty rodzicielskie oraz rodzinne, terapie indywidualne dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapię grupową, grupy wsparcia, porady prawne.

Anna Maciejewicz
Anna Maciejewicz - arteterapeutka, psycholożka i psychoterapeutka.
W Stowarzyszeniu OPTA wspiera rodziny w kryzysie prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię grupową, par i rodzin. Współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie jako psycholożka w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz psychoterapeutka w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Prowadzi tam terapie grupowe, indywidualne oraz wsparcie psychospołeczne rodziców. Jest członkiem zespołu diagnozującego Całościowe Zaburzenia Rozwojowe. Prywatnie przyjmuje w Ośrodku "Koparka" prowadząc małą analityczną grupę oraz w Ośrodku "Mater Pater" na Woli, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, konsultacje psychologiczne.
Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną oraz studia I i II stopnia z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością arteterapia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Współpracowała ze Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz Stowarzyszeniem GPAS Praga Północ, wspierając rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Pracując w Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, zajmowała się terapią środowiskową, terapią indywidualną młodzieży oraz wsparciem psychospołecznym rodziców. Prowadziła warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej oraz zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej na APS.
ARTWORK & FOTO: Kamila Kicińska
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW 2024
03-963 Warszawa, ul. Genewska 9A
ARTWORK & FOTO: Kamila Kicińska
Wróć do spisu treści